Prajecyrujučy Sinhuliarnaje Wypramieńwańnie Daktryny Absaliutnaha J Usiopahłynaĺnaha Zła Skroź Šaścihrannuju Pryzmu Sîn​-​Ahhī​-​Erība Na Hipierpawierchniu Zadyjakaĺnaha Kaŭčęha Zasnawaĺnikaŭ Kosmatęchničnaha Ordęna Palieakantakta​.​.​.

by Eximperituserqethhzebibšiptugakkathšulweliarzaxułum

supported by
nathan breon
nathan breon thumbnail
nathan breon name and song list made it seem like a gimmick but I am super glad I tried it. this is good shit. Favorite track: Imknieńnie Apantanaści Hniewu Sębęka Da Słupoŭ Twaręńnia Ruin Aššurbanipała Skroź Zabaronieny Šliach Ęmpiryjakrytycyzmu Miedytatyŭnych Pahłyblieńniaŭ Ćiomnych Zaklinaĺnikaŭ Pustyni Ŭšęścia Płutona....
TheKenWord2017
TheKenWord2017 thumbnail
TheKenWord2017 An album written and performed in a cryptic dead language? An album that challenges my ability to follow along with the vocal delivery even with the lyric sheet in front of me, simply as a byproduct of the language's intricacies and phonetic rules? An album that is bolstered by killer riffs and death-tastic atmosphere? Name. Your. Price?!

This was an absolute no-brainer!
ScottishCadaver
ScottishCadaver thumbnail
ScottishCadaver Hailing from Minsk, Belarus; Eximperituserqethhzebibšiptugakkathšulweliarzaxułum ~ By their name *alone* have proven that they aren’t here to simply dick-around with simplistic Musical (or even Historical/Mythological/Religious) Concepts or Ideas... ESPECIALLY on their Full-Length Album here, rather Aptly-Titled “Prajecyrujučy Sinhuliarnaje Wypramieńwańnie Daktryny Absaliutnaha J Usiopahłynaĺnaha Zła Skroź Šaścihrannuju Pryzmu Sîn-Ahhī-Erība Na Hipierpawierchniu Zadyjakaĺnaha Kaŭčęha Zasnawaĺnikaŭ Kosmatęchničnaha Ordęna Palieakantakta...” ~ Consisting of *Gruesomely* Thick & Sludgy Riffs that also Transcend to almost Hypnotic Levels in certain areas, with Menacing Growls, POUNDINGLY-FIERCE Drumming, and Lyrics that I’m *quite sure* no Mortal will ever truly Decipher ~ The SHEER amount of Thought, Detail, and Time that was put into (literally) *every* aspect of this Album is honestly beyond comprehension; And it’s Uniqueness ALONE for me, warrants a Perfect 10/10 Favorite track: Apałohija Samaźniščęńnia Ŭ Daktrynie Wyzwalieńnia Philippa Mainländęra, Jak Dumka Jakaja Biaskonca Pahłybliajecca Ad Z'jawy Da Sutnaści, Jość Adzina Dakładnaje Mierkawańnie Ab Wyšęjšaj Marali Indywiduaĺnaj Woli Supraćstajačaj Nieświadomamu, A Tak Ža Sutnaść Baraćby Za Nieisnawańnie....
more... more...
/
  • Streaming + Download

    Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
    Purchasable with gift card

      €8 EUR  or more

     

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

credits

released June 8, 2016

license

all rights reserved

tags

about

Eximperituserqethhzebibšiptugakkathšulweliarzaxułum Minsk, Belarus

Eximperitus - a Death Metal band from Minsk, Belarus. Its name is scribed in dead languages of the Ancient East and it appears to be a spell of anticosmic Lords, that reign in the darkest spheres of Non-existence.

contact / help

Contact Eximperituserqethhzebibšiptugakkathšulweliarzaxułum

Streaming and
Download help

Track Name: Transhręsiŭnaje Ŭšęście Ęn-Miendurana Skroź Pramianistuju Dęĺtu Wialikaha Architęktara Al-Sadirah Minujučy Modusy Času Ankh-F-N-Khonsu, Niewiadomaha Wartaŭnika Wuzłoŭ Maa-Atef-F, Da Abicieli Adąda...
Transhręsiŭnaje Ŭšęście Ęn-Miendurana Skroź Pramianistuju Dęĺtu Wialikaha Architęktara Al-Sadirah Minujučy Modusy Času Ankh-F-N-Khonsu, Niewiadomaha Wartaŭnika Wuzłoŭ Maa-Atef-F, Da Abicieli Adąda, Wysmaĺwajučaha Trysmiehičnym Wiedańniem Mistęryj Sęfitaŭ Arual-Jøruvalla Dahmatyčnaje Traktawańnie Paradoksu Fiermi J Pryčynnuju Dynamičnuju Tryjanhuliacyju Ancitętyki Ęŭklida, Pierasliedujučy Pieraradžęńnie Ŭnutrana Razdwojenaha Čystaha Rozumu Ŭ Branach Chaohnozisa Ŭrytry, Pasrodkam Spaścižęńnia Katęchizisa, Rytuaĺnych Samahubstwaŭ Aghōra, Imia Jakomu: N = R ∙ ƒρ∙ ne∙ ƒl∙ ƒi∙ ƒc∙ L


Aktywujučy Ęnierhiju Nuliawoj Aktyŭnaści Ŭ Matrycy Jaraščahasia Chaosu,
Čornaja Aŭra Utûkku Lemnuti Pawoĺna Zadušwaje Prajawy Aĭth-Ûr,
Wyzwaliajučy Infernaĺnuju Nianawiść Prymardyjaĺnych Wod Apsû
Z Incielihibieĺnych Bram Mahâ-Pralaya, Chwaliujučych Złobu Adĵi-Dachāka
Manifestuja Μετάβασις Εîς Âλλο Γένος Sitra Ahrâ Praz
Prajawu Płazmiennaj Ęmuĺsii Pašyrajučahasia Mĭrata,
Prywablieny Kličam तत् त्वम् असि, Toj, Chto Papiarędničaŭ Utnapištim,
Spaĺwaje Ŭ Hiematryčnym Imieni Sôrata Pazwanočnik Tâsmisu,
Zawiaršajučy Maliekuliarnaje Dękanstrujawańnie Kajdanaŭ Charanzona,
Što Paziraje Biezdaniami Pustotnaści Ŭ Razhornutyja Rębry Bažastwoŭ.
Annihiłuja Turbinami Vimāna Sinchratronnaje Wypramieńwańnie Khem Sedĵet,
Car Čatyroch Bakoŭ Ŭwachodzić U Sistęmu Pa-Zamietahałaktyčnaha
Ŭźwiadzieńnia Pachawaĺni بليس‎‎, Pahružanaha Ŭ Anabijatyčny Hąkikat.
Parušyŭšy Psichastaziju Andĵety Ŭ Tęchnahiennaj Struktury Avĝoĕda,
Ŭrywajecca Daoahręsiŭnaj Woliaj Im-Hûl Wa Sha'ar Ha'Gilgulim,
Dasiahnuŭ Miažy Samaraśsiejwańnia Chajdęhieryjanskaha “Ništo Z Isnaha”,
Zniščyŭšy Kahieręntnym Impuĺsam Palieoalalahičnyja Cyrymonii Mağû,
Kab Pierapynić Pracęs Kwantawaha Rasščaplieńnia Chendękahrammy,
Što Z'jaŭliajecca Ałtarom Sęnsastwarajučaha Idęału Absaliutnaha Admaŭlieńnia.
Asliapliajučy Wobraz Tęšuba Sinchrafazatronnymi Askołkami Kudûrru,
Ubrany Ŭ Trupny Popieł, Zaklinaĺnik Cieniaŭ Sippăra,
Abudžaje Ciomnych Uładaroŭ Vijñānānantyāyatana, Wiadučych Liehijony
Ŭśmierciŭšyja Inšušinaka, Da Wyšęjšych Wymiaręńniaŭ Apîejrona,
Dęzintęhruja כתר Z Dapamohaj Aktywacyi Tęrmajadziernaha Ręaktara,
Ęmanujučaha Z Krywi Qinĝu Hlif Wiartańnia Æona Azerate.
Track Name: Imknieńnie Apantanaści Hniewu Sębęka Da Słupoŭ Twaręńnia Ruin Aššurbanipała Skroź Zabaronieny Šliach Ęmpiryjakrytycyzmu Miedytatyŭnych Pahłyblieńniaŭ Ćiomnych Zaklinaĺnikaŭ Pustyni Ŭšęścia Płutona...
Imknieńnie Apantanaści Hniewu Sębęka Da Słupoŭ Twaręńnia Ruin Aššurbanipała Skroź Zabaronieny Šliach Ęmpiryjakrytycyzmu Miedytatyŭnych Pahłyblieńniaŭ Ćiomnych Zaklinaĺnikaŭ Pustyni Ŭšęścia Płutona, Uchiliajučy Tęliemičnyja Tęaręmy Skarabiejaŭ Małoj Kaliaśnicy Atmāna, Pierapyniŭšych Biaskoncy Łancuh Ręinkarnacyj, Adwaryŭšy Apahanieny Kupał Pifaharyjanskaha Pałancira Snoŭ Zmiainych Wačęj Uładara Much, Jaki Zachoŭwaje Paroh Apošniaha Wyhnańnia Nefėrkeperųre Wąenre Ęchnatona


Akrapliajučy Sliaźmi Ïsy Świaščęnnyja Kiedry Šamaša
Ŭładyka Tryśniahowych Zatok Niła, Jaki Nakładaje Praklion Na Časy,
Raśsiakaje Polimientaĺnymi Hraniami Kałama Świtanka,
Pakrytyja Šnarami Mėtu Neter, Piłony Katawańniaŭ Jeręsijarcha,
Što Adwažyŭsia Wypić Wino Liutaści Z Čašy Hniewu Paût.
Łamajučy Wyćciom Hanlina Manifiestacyju Ruk Bchājrāwy,
Nabywaje Formy Pahibieĺnych Wiroŭ M'bul,
Kab Ścirajučy Ŭ Kaściany Pył Abliččy Miekkanskich Idałaŭ
Zrynuć Tych, Čyje Ęmanacyi Światyja Pa Pryčynie Skipietraŭ Zachāka.
Wałodaja Panawańniem Nad Swajoj Złościu Ŭ Hadzinu Ŭźwiadzieńnia Kałon Dĵęd,
Skirawaŭšy Štarmy Nianawiści Dalinaj Śmiarotnaha Cieniu Khąuh,
Pažyraĺnik Čęrapaŭ Fakusuje Biazbožnickija Siły Ęręb
Nad Armanami, Jakija Praktykujuć གཅོད Parušajučy Pryncyp Ruchu
Tanca Įndry, Pa Staražytnaści Roŭnaha Liku Hręma.
Raśsiejwajučy Ŭ Pustacie Šępt Kryłaŭ Khepręra,
Abėš Adpraŭliaje Wywierhnutyja Ręki Duš,
Pa Trupnych Ręčyščach U جهنم,
Wyłučajučy Tonkamatęryjaĺnaje Wypramieńwańnie Pakutaŭ J Boliu
Na Šliachu Da Ŭładańnia Prawam Jadnańnia Z Džałam Skarpijona.
Minujučy Miesiacowyja Kromliechi Niabiesnych Palioŭ Khēntamenti
Styrnik Ładdzi Meŝ-Ket Ŭjaŭliaje Świetu Swajo Šalienstwa
Praz Zniščęńnie Apošnich Liehamienizmaŭ
Ępochi Wialikich Wiedaŭ, Što Papiarędničajuć
Zaradžęńniu S50014+81,
Wiartajučy Zdoĺnuju Myslić Swiadomaść Da
Pieršapačatkowaj Sapraŭdnaści Niabytu,
Jak Haniebnuju Nawat Služyć Ałtarom Dlia Shāva Sādhāna.
Track Name: Da Pytańniaŭ Ab Suziraĺnym Paznańni Naradžęńnia Trahiedyi J Niaŭchiĺnaści Hibeli Isnaha Ŭ Wučeńni Anihiliacyi, Jak Pra Pieršaęliemienty Praŭdziwaj Pryrody Askietyčnych Praliehamienaŭ Mižhałaktyčnaha Smutku Smierciśćwiardžajučaj Mudraści Šapienhaŭęra...
Da Pytańniaŭ Ab Suziraĺnym Paznańni Naradžęńnia Trahiedyi J Niaŭchiĺnaści Hibeli Isnaha Ŭ Wučeńni Anihiliacyi, Jak Pra Pieršaęliemienty Praŭdziwaj Pryrody Askietyčnych Praliehamienaŭ Mižhałaktyčnaha Smutku Smierciśćwiardžajučaj Mudraści Šapienhaŭęra, Jakaja Kuje Apakatastasičnym Połymiem Hietęradaksaĺnaha Katarsisu Artęryi Mietafizičnych Siłahizmaŭ U Liazo Liucyfieryjanskaha Rozumu J Akaŭzaĺnaha Waliuntaryzmu, Zwiartajučy Ŭ Prach Saliarnyja Zikkuraty Apošniaha Świtańnia Nadychodziačaj Juhi Nicšęanstwa


Zahłušajučy Śliapuju Woliu Da Žyćcia Ŭświedamlieńniem Sęnsaŭtwarajučaj
Funkcyi Śmierci J Pieratwaręńniem Jaje, Z Niepaźbiežnaj Kančatkowaj
Katastrofy, U Asnoŭny Srodak Swajoj Sutnasnaj Samaręalizacyi,
Absaliutnaje Ništo, Byŭšy Ękzistęncyjanałam Sapraŭdnaha Niabytu,
Pastuliuje Fienamienałohiju Iliuzornaści Matęryjaĺnaha Świetu
Jak Stračanuju Prajawu Pieršapačatkowaj Pustęčy, Što Znachodzicca
Ŭ Pastajannym Wiartańni Da Paŭnaty Swajoj Absaliutnaści,
Uznikajučy Na Čas, A Hinučy Nawiečna, Ujaŭliajučy Čas Jak Pahibieĺnaść.
Pračnuŭšysia Ad Ataraksiŭnaj Miedytacyi, Daskanałamudryja
Antyfiłasofii Anihiliacyi, Jakija Prahnuć J Ŭjaŭliajuć Samu Śmierć,
Zaklikajuć Da Wymiaręńniaŭ Wiečnaha Pracęsu Źniščęńnia, Pastajanna
Pahłynajučaha Razroznienyja Frahmienty Adnosnaha Byćcia,
Zastupajučysia Za Baraćbu Świadomaści J Woli, Zaklikanaj
Adkupić Isnawańnie Świetu Z Dapamohaj Kaliektyŭnaha
Samaŭmiarćwieńnia Świadomych Indywidaŭ Anamaĺnaha,
Zasiarodžwajučych Boĺšuju Častku Duchu Jaki Wyjaŭliajecca Ŭ Świecie,
Što Ciahnie Za Saboj Łahičnaje Skasawańnie Ŭsiaho Isnaha.
U Toj Ža Miery, U Jakoj Substancyja Absaliutnaja Za Swaje Stany,
Pustotnaść Wiaršęnstwuje Nad Sukupnaściu Pakut
Spadarožnych Apryjornamu Zakonu Pryčynnaści Žyćcia,
Ź'jaŭliajučysia Adbiwaĺnaj Ustanoŭkaj Taho, Što Niabyt Jość, A Byćcia Niama,
Tym Samym Dakazwajučy Biezhruntoŭnaść Fundamientaĺnaj Antałohii
Jak Racyjanaĺnaj Apiercępcyi Faktu, Kali Chutka Ŭsio Minuča, To
Boh Absaliutnaha Ništo Naradžajecca Ŭ Siłu Swajho Źniščęńnia
Wyjaŭliajučy Raskładańnie Ŭ Adkryćci Cykła Farmirawańnia Suswietu
Track Name: Akružany Parallieĺnymi Cykłami Biaźmiežnaści Śmierci Baâl Wadalieja Nakiroŭwaje Wypaliennyja Wačnicy Kosmakarkasaŭ Pachawaĺnych Piramid Pa Toj Bok Miež Twaręńnia Asliapliajučych Promńiaŭ Mietatrona...
Akružany Parallieĺnymi Cykłami Biaźmiežnaści Śmierci Baâl Wadalieja Nakiroŭwaje Wypaliennyja Wačnicy Kosmakarkasaŭ Pachawaĺnych Piramid Pa Toj Bok Miež Twaręńnia Asliapliajučych Promńiaŭ Mietatrona Da Sciakajučych Krywioj Klinapisnych Skryžaliaŭ Sparchniełych Prarokaŭ Skasoŭwajučy Samu Mętazhodnaść Byćcia Jak Pryncyp Wieĺmiiłžywaj Zdoĺnaści Mierkawańnia Jakaja Nie Maje Ab'jektyŭnaha Sęnsu, Pryčyny, Iściny J Kaštoŭnaści


Sychodziačy Ŭ Miedytatyŭny Skit Šliacham Mahičnaha Džychadu,
Kirawany Architęktonikaj Wahańniaŭ Zrabi Marduka,
Archont Bieliała, Daskanałamudry Ubąr-TuTu,
Wichuraj Kručęńniaŭ Koła Krodęra Pranosicca Skroź
Fłakuł Piersanaĺnaha Suświetu Praŭlieńnia Zławiesnaha Archietypa Am-Hêh.
Piłatuje Kapsułu Mižpłanietarnych Transfarmacyj Rozumu
Da Achwiarnych Cyrymonij Tchuhaŭ Lia Padnožža Arakuła Kāli,
Ŭ Pošukach Hradusaŭ Adkryćcia, Što Razmykajuć
Bramy Sychodu Da Łabiryntaŭ Hłuchoj Nianawiści Chasĕk.
Dzie Zwyšnawała Dziewy Sychodzicca Ŭ Adnoj Hałaktycy,
Abwiaščajučy Zawiaršęńnie Ępochi Zorak Papiarędniaj Wialikaj Ciemry.
Nasłucham Dychańniu Soniečnych Wiatroŭ Bhūtarāja
Paskaraje Kałanizacyju Abstraktnaj Antymatęryi Pahłynutych Duš,
Asęnsawaŭšy Žyćcio Jak Praciahłuju Śmierć
Pierasiakajučy Tliennuju Wołkaść Daŭhaty Ŭschodniaha Trona Dųat
Imknučysia Padświadomaściu Da Abhryzienych Dasliedčykaŭ,
Pachawaĺnych Świaščęnnadziejaŭ U Mahiĺniach Ukhų Pācha,
Dęšyfrujučych Kryptahrammy Skaĺpaŭ Achoŭnikaŭ Maŭčańnia,
Prachodzić Skroź Duhu Akustyčnaha Ręzanansu,
Pierakryŭliajučaha Akkaładu Ŭzuchodžańnia Da Wyšęjšaha Hiermietyzmu,
Z Mętaj Zdabyćcia Kliučoŭ Dęstrukturyzacyi Šmatmiernaści
Patokaŭ Ęfirnaha Pierapliacieńnia Źmiej Śliapoj Woli.
Pad Piĺnymi Pohliadami Kudmieniaŭ Siami Mudracoŭ
Šęduhałowy Pajmandr Ałhołu, Zawiaršaje Swoj Šliach,
Nabyŭšu Praswiatlieńnie Ŭ Niefrytawych Załach
Samaspallieńnia Cieniaŭ Swayāmbhunath
Z Dapamohaj Rytuaĺnaha Ź'jadzieńnia Wantrob Ich Nasieĺnikaŭ
Track Name: Somnambuličnyja Tulliańni Karawanaŭ Ziłlijonnamiesiacowych Rozumazrokaŭ Žracoŭ Ïrminizmu, Jakija Pakidajuć Pojas Kojpiera, Skroź Hnozis Ękzistęncyjanaĺnaha Immažynaryuma Katakombaŭ Ra-Hoor-Khuit CVII Wymiaręńnia Uročyšča Skarpijonaŭ...
Somnambuličnyja Tulliańni Karawanaŭ Ziłlijonnamiesiacowych Rozumazrokaŭ Žracoŭ Ïrminizmu, Jakija Pakidajuć Pojas Kojpiera, Skroź Hnozis Ękzistęncyjanaĺnaha Immažynaryuma Katakombaŭ Ra-Hoor-Khuit CVII Wymiaręńnia Uročyšča Skarpijonaŭ, Wykarmlienych Pracham Mierćwiakoŭ Cykličnych Turbuliencyj Chrama Sûtekh, Da Wytokaŭ Antropamahičnaj Dęmanałohii Zwierchkancęntracyi Ciemry Ŭ Pošukach Zichatliwaha Trapiecyjaędra


Pieraadoĺwajučy Anamniez Dyskaŭ Spiraĺnych Hałaktyk
Prytrymliwajučysia Hieliahrafičnych Kaardynat
Nie Majučyja Bačnaha Ładu J Pamysnaj Prajawy
Wohniennyja Sādchu, Schiliŭšy Kalieni Pierad Ałtarom Ixtab,
Zaklikajuć Da Mientaĺnaha Kandęnsatu Pieršarodnaha Zła
Skasoŭwajučy Pryncyp Usiakaha Schiematyzmu
Zlićcia Z Wyšęjšym Ducham Wialikich Świetačaŭ.
Uwažliwyja Adwiarźieńniu Wusnaŭ Pamierłaha Azoranych Zziańniem Cęfieidaŭ
Suzirajuć Skroź Skažęńnie Wymiaręńniaŭ Tęksty Sarkafahaŭ,
Prajecyrujučy Apakaliptyčny Hradus Źwiaržęńnia
Skroź Łožy Smutku Na Stęły Straty Rozumu
Ŭ Popieĺnych Wodach Raki Asudžanych Khart-Niţr.
Pierasiakajučy Zału Stračanych Krokaŭ Sinkrętyčnaj Harmonii
Pahružajucca Swaim Bâ Ŭ Łabirynty Ciaśnin
Achwiarnikaŭ Xeper-Ï-Set U Hłubiniach Jakoha
Zwažajučy Na Swajho Woraha, Sandaliami Ŭ Imia Liutaści, Siadzić Khûbal.
Uwasoblienyja Ŭ Antropnym Pryncypie Pamianšęńnia Pamiž Suświetami
Psichanaŭty Wandroŭnyja Ŭ Pierapliacieńni Ur-Sůn
Uznosiać Uranawy Pesesh-Kef Nad Sfieraj Budawańnia Świetu,
Jaki Ŭznik U Wyniku Wibracyj U Asiarodzi Aithâr,
Rasščapliajučy Atamy Astraĺnaj Pustyni Zachawaĺnikaŭ Nāwağrach
Šliacham Fiłasofii J Ałchimičnaj Dziei
Zdabywajučy Z Nietraŭ Chramawych Wyšyń
Hieksahanaĺnuju Piačatku Skasawańnia Žyćcia
Abwiaščajuć U Pustacie Biaskoncych Prastoraŭ
Asiertaryčnuju Maksimu: Audi. Vidi. Tace.
Track Name: Apałohija Samaźniščęńnia Ŭ Daktrynie Wyzwalieńnia Philippa Mainländęra, Jak Dumka Jakaja Biaskonca Pahłybliajecca Ad Z'jawy Da Sutnaści, Jość Adzina Dakładnaje Mierkawańnie Ab Wyšęjšaj Marali Indywiduaĺnaj Woli Supraćstajačaj Nieświadomamu, A Tak Ža Sutnaść Baraćby Za Nieisnawańnie...
Apałohija Samaźniščęńnia Ŭ Daktrynie Wyzwalieńnia Philippa Mainländęra, Jak Dumka Jakaja Biaskonca Pahłybliajecca Ad Z'jawy Da Sutnaści, Jość Adzina Dakładnaje Mierkawańnie Ab Wyšęjšaj Marali Indywiduaĺnaj Woli Supraćstajačaj Nieświadomamu, A Tak Ža Sutnaść Baraćby Za Nieisnawańnie, Što Jość Krajniaja Supraćliehłaść Asnoŭnym Wiecham Swietaŭładkawańnia, Alie Nie Z'jaŭliajecca Antynomijej Sabie, Z Pryčyny Łahičnaha Wykliučęńnia Ręakcyjnym Piesiemizmam Usiakaj Inšaj Ętyki, Skažajučaj Wizualizacyju Pracęsu Pamknieńnia Ducha Ŭ Kirunku, Jaki Ŭkazwaje Wolia Da Śmierci


Pławiačysia Suzor'jami Pastułataŭ, U Adliustrawańnie Dumki,
Pracęs Adzinaccacimiernaj Dęfrahmientacyi Shekhįnah
Ujaŭliaje Saboj Pierachod Świetu, Jaki Ŭwasabliaje
Niedaskanałaść Boskaha, Z Tęŭrhičnaha Stanu Zwierchistoty
Da Kančatkowaha Ŭzychodžańnia
Ŭ Dęfarmacyju Idęaĺnaha Wakuumu.
Što Jość Wyšęjšaja Stupień Duchoŭnaha Praświatlieńnia,
Pradzachopliennaha Pryncypam Biezumoŭnaha Piesimizmu,
Jaki Pryznaŭ Marnaść Žyćcia
Najhoršaj Prajawaj Suswietnaha Smutku.
Zdziajśniajučy Nakirawany Ruch Da Śmierci J Pierachod U Niabyt,
Skroź Klipatyčnyja Tunęli Połymia Pashûpatināth,
Apošnija Karawany, Tych Što Niekali Žyli,
Pawinny Nazaŭsiody Pakinuć Wojd Æonu Horus-Khenti-Maa,
Dzisanuja Apiercępcyju Asnowatwornych Dahmataŭ
Naziranaha Byćcia, Jakoje Pradstaŭliaje Saboj
Katęharyčnaje Admaŭlieńnie Modusaŭ Sprawiadliwaści J Łohiki.
Pakidajučy Prach J Akalinu Iłžywych Rozumazrokaŭ
Na Raściarzańnie Wiatroŭ Čarniejšaj Mietafiziki,
Kab Nablizić Kančatak Histaryčnaha Siłahizmu,
Razdzirajučy Zwiony Pryčynnaści
Ŭ Łancuhu Razwićcia Pieršamatęryi
Fundamientaĺnych Čaścic Kwantawaha Chaosu.
Bo Ŭsio Suziranaje Jość Praciahłaje Samahubstwa Boha
Jaki Pryniaŭ Sfieryčnaje Abličča Množnaści Formaŭ
Track Name: Rytuał Pryzyŭnoha Zaklionu Ŭsioabdymnaj Ęnierhii Ciemry, U Hipastyĺnaj Zalie Matęryjalizacyi Ŭwasablieńniaŭ Kokabaęła, Zaklikany Zubožyć Ahafałahičnyja Abliččy Idałaŭ Anhârąka, Zwajawaŭšych Wypramieńwańnie Pandęmaničnaha Pantęonu Kheri-Beq-F...
Rytuał Pryzyŭnoha Zaklionu Ŭsioabdymnaj Ęnierhii Ciemry, U Hipastyĺnaj Zalie Matęryjalizacyi Ŭwasablieńniaŭ Kokabaęła, Zaklikany Zubožyć Ahafałahičnyja Abliččy Idałaŭ Anhârąka, Zwajawaŭšych Wypramieńwańnie Pandęmaničnaha Pantęonu Kheri-Beq-F, Addajučy Piaščanym Wiatram Supăja Prystupki Mastaba Šmatsuswietnaj Intęrprętacyi Κονξ Ομ Παξ, Z Mętaj Zrynuć Chanifičny Impuĺs Kaâba Jaki Pieraškadžaje Raspaŭsiudžwańniu Baryjonnaj Asimietryi Niebuliarnych Rahoŭ Satany


Razhortwajučy Stužki Mumifikacyi Hieliakičnaha Ŭzychodu Socisa
Nad Cieniem Pazbaŭlieńnia Cialiesnaj Abałonki Jahniat Khnųma,
Naciorty Hniłatoj Kanop Narmiera Šubši-Nêrgal, Jaki Hryzie Skuru Worahaŭ,
Uźnimaje Ruki Da Zawajawanych Śmierciu, Čyim Imionam Niama Liku,
Zaklikajučy Samum Dychańnia Džynaŭ Da Miežaŭ Raskładańnia Cywilizacyj.
Kali Usermaātra Seţepenra Ramses Meriàmon Prypadabniajecca Rą
Ŭ Žurbotnych Kapaĺniach Dênebaķrab,
Akręsliwajučy Wibracyjaj Sistra למנ Na Kwark-Hliujonnaj Płazmie
Siardabaŭ Transfarmacyi Prastoru Gzugs Med Pa'i Khams,
Daruje Bićcio Sęrca Ijerafantam Sliepaty J Čumy,
Kab Nasycić Sprahnienych Padnašęńniaŭ Pa Toj Bok Światła,
Nakiroŭwajučych, Razdzirajučyja Łancuhi, Hêkau Da Msciwych Caroŭ Wiežaŭ Maŭčańnia, Čyja Nianawiść, Wyrwaŭšysia Pahłynaje Ŭsie Prajawy Abathųr.
Pachawaŭšy Ŭ Prachie Pustynnych Wydmaŭ Astraĺnuju Ękstęryaryzacyju Isnaha,
Rassiejanyja Ŭ Prastory Nizkačaščynnyja Chwali Maą Khėru
Dasiahnuŭšy Aktyničnych Wyšyń Prytułku Prazielitaŭ,
Kansalidujuć Biazbožny Hnieŭ Aręapahu Ŭładaroŭ Pawiazak,
Zdawaĺniajučych Hoład Wajnoj Suprać Adaracyi Ashraf-Ul-Malukath.
U Hadzinu Wiaršęnstwa Ųr-Gula Ęwiscęracyjonnyja Rytmy Åra,
Wypuščanyja Wiarchoŭnym Paraschistam Z Nutroby Dęizmu,
Pieratwarajuć U Supraćliehłaść, Što Jość Asnoŭny Zakon Kruha Abręda,
Mizałahičny Zapawiet Praswiadnych Pastyraŭ Mānhaly,
Zataptanych Kaliaśnicami Nâsu Ŭ Hliebu Ŭhnojennuju Ściahami Pieramožanych,
Zawiaršajučy Rytuał Chaosu Nakładańniem Kary Azab Al-Qabr,
Što Pieraškadžaje Apranańniu Suchich Kostak Žyćciom,
Praklinajučy Na Wiaki Błukać Adstupnikaŭ U Pustęčach Roŭnych

If you like Eximperituserqethhzebibšiptugakkathšulweliarzaxułum, you may also like: